Гаранция

  Този продукт има 24 месеца пълна техническа гаранция и ДОЖИВОТНО право на ЪПГРЕЙД дори и в случайте на повреда по вина на клиента!

Гаранцията обхваща всички фабрични дефекти, възникнали по вина на производителя. Уреда не се ремонтира, а се ЗАМЕНЯ НА МОМЕНТА С НОВ!

Когато уредът няма дефект, но клиента иска да го замени със същата или друга категория продукт, това може се случи само в условията на ъпгрейд (за по нов и по-скъп продукт), като поради липсата на вина на производителя за желаната замяна се дължи и такса за транспортните разходи, посочена по-долу на настоящата гаранционна карта.

Когато продуктът е увреден в следствие на неправилна употреба или по независещи от производителя обстоятелства като:

  • Счупване на плочите или нарушаване на цялостта на уреда;
  • Нарушаване цялоста на захранващият кабел;
  • Дефекти, появили се в резултат от използването на продукта заедно с аксесоари, които не са одобрени за употреба с него от Бюти БГ.
  • Неизправност на продукта, в резултат от неправилна експлоатация, несъответстваща на инструкциите и техническите стандарти;
  • Инциденти, мълния, вода, пожар, неправилна вентилация, колебания в напрежението или други случаи, които са извън контрола на производителя.
  • Неразрешени модификации на продукта, които са извършени с цел той да съответства на местните или международните технически стандарти.
  • Повреда причинена от проникване на влага или намокряне;

В такива случаи уредът се заменя с нов само когато е ъпгрейд (по-нов продукт, на по-висока стойност) срещу таксата от 49.99 лв., която включва транспортни услуги до производителя и разлика в цената между повреденият продукт и реалната цена на избраният за замяна уред.

Ако клиентът реши да закупи нов продукт, може да върне старият за рециклиране като се възползва от 20% отстъпка.

В случай, че продуктът е закупен на промоционална цена, а в момента на замяната той е на редовната такава по ценоразпис, се дължи и разликата в цената.

Промоционалните цени на продукти важат само за нови клиенти, но не и в условията на замяна.

Бюти БГ си запазва правото да откаже гаранционно обслужване в случай на непредоставяне на оригинален документ за покупката (касова бележка или фактура), при несъответствия между посочения в гаранционната карта продукт и предоставения от клиента такъв и когато има правени опити за отстраняване на техническа неизправност на продукта от неоторезирани лица.

Продукти не се връщат, могат само да се заменят в Мол Sofia, Мол Paradise и в офиса на фирмата, посочен по-долу.

За да активирате тази гаранция е необходимо да регистрирате продукта си на интернет страницата ни.

www.beautybg.bg

Адрес: гр.София, бул. ”Ал. Стамболийски” № 130-132; Тел. +359/28024300; +359892273453; Email: iso@beautybg.bg