Лични данни

Предмет на Общите условия

Общите условия регламентират отношенията, свързани с предоставянето на Услугите от Бюти БГ ЕООД чрез Сайта.

Достъп до сайта

Каталоговата част на Beauty.bg е достъпнa за разглеждане от всички. Регистрацията на сайта дава възможност на Бюти БГ ЕООД от една страна да получи достоверна информация за потребителите, които искат да направят поръчка. От друга страна, дава достъп на потребителите до специфични услуги (напр.списък с получатели, история на поръчките и др.)

Защита на Личните Данни

Каква информация събираме и каква - не:

Без имена на получател, адрес и телефонен номер/имейл адрес за комуникация не бихме могли да доставим Вашите поръчки. Това е минималната информация, която е необходимо да получим от Вас, за да можем да доставяме Вашите поръчки.
Вашите имена, адрес и телефонен номер се предоставят на трети лица, само когато това е абсолютно необходимо и само ако тези лица са сключили договор за конфиденциалност и също са регистрирани администратори на лични данни. Такива са например куриерските служби Еконт и Спиди, които не биха могли да извършат желаната доставка, без да им се предостави тази информация. 
Каква информация Ви предоставяме:

Бюти БГ ЕООД е регистрирано в публичния търговски регистър и нашите данни са прозрачно обявени на всички места, на които това се изисква от закона.
Нашите данни за връзка са публикувани на множество места в сайта, включително и на първа страница, както и във всяко наше съобщение.

За какъв период от време се съхраняват Вашите лични данни:

За да можем да защитим правата Ви на потребител, ние пазим данните за Вашите поръчки за неопределен период. Това включва само информацията, която се съдържа в поръчката Ви. Имате право по всяко време да пожелаете тези данни да бъдат изтрити и ние ще съобразим, стига това да не нарушава действащото законодателство, тъй като за счетоводни и други статистически цели, ние сме длъжни да съхраняваме някои данни за определени от закона минимални периоди.

 

 

 

Какви мерки сме взели за защита на Вашата лична информация:

  • През февруари 2017г. внедрихме сигурна https криптирана връзка към нашите сървъри, за да не може никой зложелател да получи Вашите лични данни.
  • Криптираме всички Ваши пароли, така че профилът Ви в сайта да бъде максимално защитен.
  • Като регистриран администратор на лични данни към Комисията за Защита на Личните Данни (КЗЛД), имаме сериозно отношение към правилното съхраняване на Вашата лична информация, докато боравим с нея и към надлежното и унищожаване след като повече не ни е необходима за изпълнението на услугите си към Вас.

Изменение на Общите условия

Общите условия могат да бъдат променяни по всяко време от Beauty.bg, като същия се задължава да уведоми Потребителя за промени в Общите условия, като публикува в Сайта съобщение за измененията и даде достатъчен срок за запознаване с тях. В дадения срок, ако Потребителят не заяви, че отхвърля промените, то той се счита обвързан от тях. В случай, че Потребителят заяви в срока, че не е съгласен с промените, то Beautybg.bg има право веднага да спре или прекрати предоставянето на Услугите към Потребителя, като възникналите до този момент задължения подлежат на изпълнение.